Procesmanagers ..

Title Procesmanagers ..
Categories Management
Project locatie Utrecht
Project omschrijving

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een drietal 
Procesmanagers 
Inzet per week 36 uur 

Werkzaamheden: Operations staat opgesteld voor het snel, tegen zo laag mogelijke 
kosten en betrouwbaar verwerken van betalingsverkeertransacties (zowel giraal, 
documentair, sparen, cards en chartaal). Hiermee stelt zij haar klanten in de gelegenheid 
zich te richten op haar kerntaken. Operations is structureel gericht op beheerste 
procesverbeteringen, zowel in de keten als in projecten. Zij draagt daarnaast zorg 
voor beheerste veranderingen. 

Binnen de clusters Proces Management is het eigenaarschap van processen belegd. 
De procesmanager is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de inrichting, het 
proactief verbeteren, de sturing en onderhoud van de centrale betalingsverkeerprocessen. 
Tevens is procesmanagement ook verantwoordelijk voor het functioneel beheer 
van systemen die binnen deze processen gebruikt worden. 

De procesmanager chartaal is verantwoordelijk voor het operationeel
leveranciersmanagement 
van één van de strategische leveranciers binnen de chartale keten. Belangrijke taken 
hierbij zijn: 

service level management (leveranciersmanagement) 
incidentmanagement 
risicomanagement 
change management 
business continuity management 

Vaardigheden: 
Besluitvaardigheid 
Samenwerken 
Klantfocus 
Resultaatgerichtheid 
Organiseren en monitoren 
Communicatiekracht 
Stijlflexibiliteit 
Overtuigingskracht 
Initiatief 

Gewenste startdatum: per direct 

Minimaal opleidingsniveau: HBO

Apply Now